۱۶ راه برای تبدیل شدن به فرد عاقل و بالغ

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۷:۵۵:۴۷By |روان‌شناسی اجتماعی|

مگر اینکه بخواهید با یک کودک ازدواج کنید (که در این حالت "کمال" بالاجبار به شما تزریق می شود) در این حالت وقت کافی دارید که در حین رابطه رشد [...]