آیا شما وسواسی هستید؟

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳:۴۹:۱۶By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

وسواس جز اختلالات اضطرابی و استرس است. اگر شما وسواس دارید یا فرد وسواسی هستید معمولا افکار وسواسی و رفتارهای اجباری دارید. این افکارها و رفتارها وقت گیر، پریشان کننده [...]