آیا عشق یک پدیده زیستی است یا فرهنگی؟

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۱۸:۲۷By |عشق، جوانان و ازدواج|

با وجود اينكه عشق يكی از احساسات اصلی در انسان است (برخي حتی اعتقاد دارند يكی از مهم ترين)، عشق اخيراً به عنوان موضوع علمی در نظر گرفته شده است. [...]