اساس تئوری آلبرت بندورا

۱۳۹۸/۹/۲۵ ۱۴:۴۵:۰۴By |روانشناسی و گرایش ها|

تقریبا هر پدیده ای که به وسیله تجربه مستقیم روی می دهد، می تواند با مشاهده کردن دیگران و پیامدهایی که برای آن ها روی می دهند، به صورت غیر [...]