شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

به وابستگی پایان دهید!

2019-06-02T12:43:53+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

آدم‌های زیادی در یک رابطه معیوب و فرساینده باقی می‌مانند فقط به این دلیل که از تنهایی می‌ترسند یا بیش از اندازه در رابطه احساس مسئولیت می‌کنند. بیشتر این افراد همیشه به جدایی فکر می‌کنند و دائم درباره ترک رابطه حرف می‌زنند، اما هرگز این کار را نمی‌کنند. آن عده محدودی هم که جدا می‌شوند، اغلب [...]

تمرینات عدم وابستگی عاطفی

2020-02-09T19:01:19+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

وابستگی عاطفی مواقعی که می‌بینید خونتان به جوش می‌آید یا دلتان ضعف می‌رود، تلاش کنید عادت فاصله گرفتن از خویشتن و نظاره‌گر شدن را در خود بپرورانید ... اگر پیش از آغاز ستیز، در این تمرین به مهارت رسیده باشید، انجامش در لحظه‌های داغ آسان‌تر می‌شود. هرگاه می‌بینید اوقات دشواری را می‌گذرانید، حتماً در پایان روز [...]