عادات مشترک افراد ناخشنود

۱۳۹۸/۸/۱۸ ۱۷:۳۱:۳۷By |خلاقیت و هوش, روانشناسی سلامت|

در این مقاله، عادات افراد ناخشنود را بررسی خواهیم کرد.  ایجاد مانع برای خود، باعث به وجود آمدن عزت نفس پایین می شود؛ حتی با وجود این که ممکن است [...]