عادات مشترک افراد ناخشنود

2019-11-09T21:01:37+03:30By |خلاقیت و هوش, روانشناسی سلامت|

در این مقاله، عادات افراد ناخشنود را بررسی خواهیم کرد.  ایجاد مانع برای خود، باعث به وجود آمدن عزت نفس پایین می شود؛ حتی با وجود این که ممکن است شما نتایج بسیار خوب و عالی به دست آورید. شما و کاری که انجام می دهید، هیچ وقت کاملا خوب نیستید؛ مگر زمانی که احساس کنید [...]