سه خصوصیت طرز فکر اعتیاد آور

2019-11-12T21:41:44+03:30By |روانشناسی سلامت|

سه عنصر، از رایج ترین خصوصیات طرز فکر اعتیاد آور عبارتند از: انکار دلیل تراشی برون فکنی معنای واژه ی انکار که در اینجا به کار رفته است، ممکن است به اشتباه فهمیده شود. به طور معمول، انکار کردن چیزی که در واقع اتفاق افتاده، دروغ گویی محسوب می شود؛ اگر چه بخشی از طرز فکر [...]