شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

طرحواره درمانی

2019-10-30T23:54:17+03:30By |درمان های روانشناسی|

طرحواره درمانی، رویکردی نوین و منسجم به درمان اختلالات روانی است که حاصلی از ترکیب روانکاوی، گشتالت درمانی، رفتار درمانی و شناخت درمانی است. اصل در این رویکرد درمانی، بر این است که فرد طرحواره هایی را از کودکی با خود، به بزرگسالی می آورد. این طرحواره ها معمولاًَ ناسازگار بوده و موجب می شود کیفیت [...]

طرح واره درمانی محرومیت هیجانی

2019-10-30T23:28:10+03:30By |درمان های روانشناسی|

محرومیت هیجانی (Emotional deprivation) مثل این است که در زندگی به دنبال گمشده ای می گردید. نوعی احساس پوچی و معنا باختگی، دامن گیر شما می شود. شاید بهترین تصویر برای درک محرومیت هیجانی این باشد که ببینیم کودکی که والدینش از او غافل هستند، چه احساسی دارد؛ حس تنهایی، محرومیت و بی پناهی. حسی از [...]