صوت درمانی و جادوی امواج صوتی

۱۳۹۸/۸/۵ ۱۷:۵۹:۱۷By |درمان های روانشناسی|

صوت درمانی شامل مراقبت از طریق صدا، قبل از ايجاد اختلال صوت و درمان اختلالات صوتی ايجاد شده می باشد. مراقبت از طریق صوت، علمی سازمان يافته و كاملا تخصصی [...]