نحوه برخورد با بیمار تشنجی و صرع

2019-06-02T13:20:23+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

فرض کنید در مترو ایستاده اید، ناگهان از دور انبوهی از افراد را می بینید که در نقطه ای جمع شده اند، به میان جمعیت می روید و می بینید که فردی روی زمین افتاده و از دهان وی کف بیرون می آید و بدنش پرش های عضلانی شدیدی دارد. در این زمان چه می کنید؟ [...]