پاسخ به سوال کودکان در رابطه با مرگ

2019-12-24T18:59:51+03:30By |روان‌شناسی کودک|

توضیح مرگ به کودکان می‌توانید از مرگ برگ‌های درختان در زمستان بگویید تا مفهوم مرگ برایش قابل درک‌تر شود و این یک امر طبیعی است نه یک مساله ترسناک. نحوه پاسخ دادن به کودکان درباره مرگ باید درباره مرگ صریح و شفاف صحبت کنید هرگز از تعابیر استعاری مانند: پدربزرگ فقط به خواب رفته است استفاده [...]