به آینه بگو هر آنچه نتوان به دیگران گفت!

۱۳۹۸/۷/۱۸ ۱۳:۵۶:۱۱By |روان‌شناسی فردی|

چه حرف هایی را به دیگران نمی توانی بگویی اما به آینه می توانی؟ این یک تمرینی است که به شما کمک می کند در سخت ترین موضوعات زندگی به [...]