اختلال مسخ شخصیت ، مسخ واقعیت

۱۳۹۹/۸/۱۹ ۱۸:۲۵:۱۰By |شخصیت شناسی|

اختلال مسخ شخصیت در افراد ویژگی اساسی اختلال مسخ شخصیت ، دوره‌های مکرر و مداوم از مسخ شخصیت و واقعیت یا هردوست. دوره‌های مسخ شخصیت بوسیله احساس غیر واقعی بودن [...]