اهمال کاری، تعریف، علت ها و راهکارها

۱۳۹۹/۹/۲ ۶:۱۴:۱۸By |موفقیت|

اهمال کاری، تعریف، علت ها و راهکارها اهمال كاری، به معنی مسامحه كردن، طفره رفتن و تعلل ورزیدن است كه معنی تحت الفظی آن به تاخیر انداختن كارها و یا [...]