آنچه شکارچیان روان در مورد شما می دانند!

۱۴۰۲/۶/۲۶ ۱۲:۴۰:۵۶By |روان‌شناسی اجتماعی|

اصول اساسی نفوذ اجتماعی برای اهداف بدخیمی به کار برده می شود! روانشناس اجتماعی رابرت سیالیدین، 6 اصل که چگونه دیگران را می توان متقاعد کرد را نام می برد. [...]