اصطلاحی جدید به نام شناخت اجتماعی

۱۴۰۲/۶/۸ ۱۱:۳۲:۰۷By |روان‌شناسی اجتماعی, روانشناسی شناختی|

شناخت اجتماعی یک زیر موضوع روانشناسی اجتماعی است که در مورد تحلیل، به خاطر سپردن، و اعمال اطلاعات مردم در مورد افراد دیگر و شرایط اجتماعی تحقیق می کند. این [...]