اصطلاحی جدید به نام شناخت اجتماعی

2019-12-02T08:42:25+03:30By |روان‌شناسی اجتماعی, روانشناسی شناختی|

شناخت اجتماعی یک زیر موضوع روانشناسی اجتماعی است که در مورد تحلیل، به خاطر سپردن، و اعمال اطلاعات مردم در مورد افراد دیگر و شرایط اجتماعی تحقیق می کند. این بخش بر روی نقشی که فرایندهای شناختی در تعاملات اجتماعی ما ایفا می کند، متمرکز است. طوری که ما در مورد دیگران فکر می کنیم، نقش [...]