رفتار غیرعادی چیست و آدم غیرعادی کیست؟

۱۳۹۹/۸/۲۵ ۱۵:۲۷:۲۵By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

رفتار غیرعادی چیست؟  آیا رفتار غیرعادی تعریف مشخصی دارد؟ روانشناسی مرضی؛ شاید تا به حال این اصطلاح را نشنیده باشید اما خودتان بصورت تلویحی بارها از آن استفاده کرده اید. وقتی [...]