رفتار غیرعادی چیست و آدم غیرعادی کیست؟

۱۳۹۹/۸/۲۵ ۱۵:۲۷:۲۵By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

رفتار غیرعادی چیست؟  آیا رفتار غیرعادی تعریف مشخصی دارد؟ روانشناسی مرضی؛ شاید تا به حال این اصطلاح را نشنیده باشید اما خودتان بصورت تلویحی بارها از آن استفاده کرده اید. وقتی رفتار عجیب و خارج از عرف کسی را مهمانی می بینید و آن فرد را غیرعادی توصیف می کنید، وارد این حوزه شده اید. خیلی از [...]