اختلال شخصیت سادیستی, علائم و درمان

۱۴۰۲/۶/۲۶ ۱۲:۲۰:۴۱By |شخصیت شناسی|

  اختلال شخصیت سادیستی نوعی اختلال شخصیت است كه در آن فرد مبتلا رفتار آزارگرانه، ‌بی رحمی،‌ پرخاشگری، ‌دستكاری كردن و تحقیر كردن را به دیگران تحمیل می كند. خشونت [...]