اختلال دون ژوانیسم، دون ژوان کیست؟

۱۴۰۲/۶/۶ ۱۰:۵۲:۵۱By |روانشناسی شخصیت, عشق، جوانان و ازدواج|

اختلال دون ژوانیسم، دون ژوان كیست؟ دون ژوان فردی است که قادر به برقراری ارتباط عاطفی عمیق و عشق ورزیدن به شریک جنسی خود نیست. دون ژوان ها در هر [...]