سندرم سیندرلا: خطای شناختی عاشقان ازدواج

۱۴۰۲/۶/۱۴ ۱۱:۰۰:۲۴By |عشق، جوانان و ازدواج|

سندرم سیندرلا سندرم سیندرلا در خاورمیانه و در خرده فرهنگ های خاصی بیشتر دیده می شود. دختر ها را پرورش می دهیم. زمانی که دختر 3 ساله در عروسی با [...]