اختلال اضطراب فراگیر

۱۴۰۲/۶/۲۲ ۱۱:۴۸:۰۳By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

اختلال اضطراب فراگیر اختلال اضطراب فراگیر ، اختلالی است که با احساس اضطراب و نگرانی مداوم مشخص می شود. میزان نگرانی با شرایطی که آن را ایجاد کرده تناسبی ندارد [...]