شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

سوگ و داغدیدگی در کودکان و نوجوانان

2019-10-30T11:16:46+03:30By |روان‌شناسی کودک|

داغدیدگی در کودکان و نوجوانان داغدیدگی در کودکان یا نوجوانان می تواند عامل مهمی در تحول بعدی شخصیت و عواطف باشد. درك كودك از معنای مرگ، با افزایش سن تغییر می كند و شاید او تا نه سالگی درك درستی از مرگ به دست نیاورد. بنابراین، اثر دقیق داغدیدگی در کودکان، به سطح تحول و در [...]

واکنش سوگ در کودکان

2019-12-04T19:31:08+03:30By |روان‌شناسی کودک|

سوگ در کودکان درباره سوگ در کودکان باید بگوییم که مرگ برای هر کسی ضایعه‌ای به حساب می‌آید ولی برای کودک نوعی فاجعه است. کودک از مسأله مرگ سر درنمی‌آورد مگر آنکه به سن تشخیص برسد. مرگ برای کودکان دارای چهره‌ای مبهم و تردیدآمیز است. کودک در آغاز هیچ تصور و تصویری از مرگ ندارد زیرا [...]