سوالات شب خواستگاری و قبل ازدواج

2020-02-02T23:19:46+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

سوالات شب خواستگاری سوالات شب خواستگاری بسیار مهم هستند. در شب خواستگاری و در دوران نامزدی حتما سوالات زیر را از خواستگار و همسر آینده خود بپرسید. و به پاسخ خالی نیز قانع نشوید بلکه در موقعیت های مختلف به بررسی رفتار وی بپردازید. پاسخ بعضی سوِالات به زمان زیادی احتیاج دارد. برای پاسخ به این [...]