شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

بد رفتاری های والدین و پیشرفت تحصیلی پایین

2019-11-05T15:54:23+03:30By |روان‌شناسی کودک|

بد رفتاری های والدین کودکانی که در معرض بد رفتاری های والدین قرار دارند، در مدرسه کمتر موفق خواهند شد. این واقعیت را پژوهشی با 1482 دانش‌آموز مریلندی که در آن شرکت کرده بودند؛ آشکار کرد. پزوهشی درباره تاثیر بد رفتاری های والدین دکتر هنتگز معتقد است که ما در پژوهش خود از تاریخچه زندگی دانش [...]

انواع سوء رفتار والدین علیه فرزندان

2019-11-24T16:05:58+03:30By |روان‌شناسی کودک|

 سوء رفتار والدین تنها وجود كبودی نمی‌تواند نشان دهنده سوء رفتار والدین باشد. كودكان به روش‌های مختلفی می‌توانند آسیب ببینند. لیست زیر انواع دیگر كودك آزاری را مورد بحث قرار می‌دهد. انواع سوء رفتار والدین با فرزندان سوء استفاده فیزیكی از جمله سوء رفتار والدین با فرزندان در زمینه فیزیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. [...]