سوء تفاهم در آشنایی قبل از ازدواج

2020-02-09T13:29:28+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

سوء تفاهم در آشنایی مردان و زنان در آشنایی، یك تفاوت عمده دارند كه باعث سوء تفاهم بزرگی بین آنها می‌شود. مردان می‌توانند بدون اینكه به ازدواج فكر كنند، وارد ارتباط با جنس مقابل شوند؛ اما زنان معمولاً معطوف به ازدواج هستند و به ازدواج فكر می‌كنند. براساس این تفاوت جنسیتی، بسیار اتفاق می‌افتد كه در [...]