شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

انواع سوء رفتار والدین علیه فرزندان

2019-11-24T16:05:58+03:30By |روان‌شناسی کودک|

 سوء رفتار والدین تنها وجود كبودی نمی‌تواند نشان دهنده سوء رفتار والدین باشد. كودكان به روش‌های مختلفی می‌توانند آسیب ببینند. لیست زیر انواع دیگر كودك آزاری را مورد بحث قرار می‌دهد. انواع سوء رفتار والدین با فرزندان سوء استفاده فیزیكی از جمله سوء رفتار والدین با فرزندان در زمینه فیزیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. [...]

سوء استفاده جنسی و درمان آن به کمک همسر

2019-10-18T10:59:35+03:30By |آموزش زناشویی|

چگونه مردان می توانند در بهبودی زنان با سابقه سوء استفاده جنسی در كودكی، نقش داشته باشند؟ تحقيقات نشان داده از هر 6 مورد بهبودی،‌ يک مورد بهبودی با كمک مردان بوده است. کودک آزاری جنسی تنها در حدود دو درصد از مردان (یک در 50) و در میان زنان 15 درصد (یک در شش) است. [...]

عواقب بد رفتاری با کودکان و توصیه هایی برای والدین

2019-12-04T20:08:26+03:30By |روان‌شناسی کودک|

بد رفتاری با کودکان بد رفتاری با کودکان یکی از انواع بدرفتاری‌های میان‌فردی است و سه نوع بدرفتاری جسمی، جنسی و عاطفی را شامل می‌شود. اگرچه این سه نوع بدرفتاری با یکدیگر فرق دارند اما شباهت‌هایشان بیشتر از تفاوت‌هایشان است. در تمام این سه نوع بدرفتاری، آمیخته‌ای غریب از عشق و نفرت وجود دارد. اگر کودکی [...]