سوء استفاده عاطفی چیست؟

۱۴۰۲/۶/۱۹ ۱۲:۰۰:۱۵By |روان‌شناسی اجتماعی|

سوء استفاده عاطفی آزار عاطفی نوعی سوء استفاده است که در روابط آزار دهنده و سوء استفاده گرانه وجود دارد. اگرچه زخم های جسمانی بجا نمی گذارد اما می تواند [...]