راهکارهایی برای سلامت روان دانش آموزان

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۱۹:۴۹:۵۶By |روانشناسی سلامت, روان‌شناسی کودک|

دانش آموزان در این سال‌ ها، تجارب مختلفی کسب می‌ کنند، واکنش‌ های گوناگونی را از معلمان در مدرسه و از والدین در خانه، دریافت می‌ کنند و در مقابل قضاوت‌ های مختلف دیگران نسبت به خود، و برداشت‌ های خود از واکنش‌ هایشان به دیگران، به تصور ثابتی درباره خودشان می‌ رسند. در نهایت، دانش‌ [...]