سرمایه گذاری عاطفی روی همسرتان

2020-02-08T16:14:14+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

سرمایه گذاری عاطفی در خانواده درمانی توجه به احساسات و خواسته های زن و شوهر از اهمیت بالایی برخوردار است، در مشاوره خانواده مهمترین روش های سرمایه گذاری عاطفی مردان برای خانم ها عبارتند از : در مناسبت های مختلف کارت تبریک به همسرتان بدهید. برای همسرتان یادداشت بگذارید. در طول روز ب همسرتان تماس بگیرید. [...]