سرمایه گذاری عاطفی روی همسرتان

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۲:۴۴:۱۴By |عشق، جوانان و ازدواج|

سرمایه گذاری عاطفی در خانواده درمانی توجه به احساسات و خواسته های زن و شوهر از اهمیت بالایی برخوردار است، در مشاوره خانواده مهمترین روش های سرمایه گذاری عاطفی مردان [...]