حل تعارض همسران و سبک های حل تعارض

۱۴۰۲/۶/۲۶ ۱۲:۲۸:۲۹By |روان‌شناسی خانواده|

سبک های حل تعارض خانواده به عنوان نخستین محیط اجتماعی که کودک در آن قدم می‌گذارد، نقش اساسـی در پدیدایی ویژگی‌های فردی و اجتماعی وی دارد. در این میان نقش [...]