تاثیر نوع سبک دلبستگی بر روابط

2019-06-02T12:47:01+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

نوع سبك دلبستگی ما بر چگونگی انتخاب شریك زندگی، پیشرفت رابطه و حتی بر نحوه به پایان رسیدن آن اثر می گذارد. به همین دلیل با شناخت سبك دلبستگی خود بهتر می توانیم به نقاط ضعف و آسیب پذیر خود در روابط پی ببریم. سبك دلبستگی در كودكی ایجاد می شود و در بزرگسالی به عنوان [...]