تاثیر دلبستگی اجتنابی بر روابط

۱۴۰۲/۷/۱۷ ۹:۳۸:۴۴By |عشق، جوانان و ازدواج|

سبک دلبستگی اجتنابی در سبک ناایمن دلبستگی اجتنابی ، افراد از صمیمیت، افراط و تفریط های هیجانی و حسادت می ترسند. آنها اعتقاد دارند برای شاد بودن نیازی به عشق [...]