زودرنجی در کودکان ، حاصل یک زخم روحی است!

2020-10-27T12:11:10+03:30By |روان‌شناسی کودک|

زودرنجی در کودکان پرسش: دختری پنج ساله دارم که خیلی زود رنج است و سر هر موضوعی سریع گریه می کند و واکنش نشان می دهد و به جواب منفی من عکس العمل نشان می دهد و زود عصبی می شود و جیغ می زند و گریه می کند.علائم زودرنجی در کودکان چیست؟ پاسخ: زودرنجی در [...]