زودرنجی در کودکان ، حاصل یک زخم روحی است!

۱۳۹۹/۸/۶ ۸:۴۱:۱۰By |روان‌شناسی کودک|

زودرنجی در کودکان پرسش: دختری پنج ساله دارم که خیلی زود رنج است و سر هر موضوعی سریع گریه می کند و واکنش نشان می دهد و به جواب منفی [...]