چگونه كودكمان را از شير بگيريم؟

2020-01-07T16:02:40+03:30By |روان‌شناسی کودک|

از شیر گرفتن از شیر گرفتن کودکان سخت است. همانطور كه مي‌دانيد شير مادر تا يك سالگي غذاي اصلي كودك به شمار مي‌رود و كودكان تا 6 ماهگي بهتر است فقط از شير مادر تغذيه كنند. اما در سال دوم زندگي كه غذاي سفره هم به كودك مي‌دهيد، شير مادر بيشتر جنبه كمكي دارد و در [...]