آموزش توالت رفتن به کودکان، چه زمانی و چگونه؟

۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۳:۱۰:۳۸By |روان‌شناسی کودک|

آموزش توالت رفتن به کودکان توالت رفتن کودکانروی اعتمادبه‌نفس والدین اثر دارد. بسیاری از پدر و مادرها در مقام مقایسه خود با دیگر والدین برمی‌آیند و به دلیل سرخوردگی، خسته می‌شوند و به تنبیه کودک روی می‌آورند. سن تکامل هر کودک در این آموزش بسیار اهمیت دارد اما معمولا بعد از 5/1 سالگی زمان مناسبی است [...]