آموزش توالت رفتن به کودکان، چه زمانی و چگونه؟

۱۴۰۲/۷/۱۵ ۱۰:۲۵:۵۴By |روان‌شناسی کودک|

آموزش توالت رفتن به کودکان توالت رفتن کودکانروی اعتمادبه‌نفس والدین اثر دارد. بسیاری از پدر و مادرها در مقام مقایسه خود با دیگر والدین برمی‌آیند و به دلیل سرخوردگی، خسته [...]