شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

رژیم تثبیت کننده لاغری

2020-07-28T14:15:40+04:30By |تغذیه و سلامت روان|

رژیم تثبیت کننده لاغری مشكل بازگشت وزن پس از پایان درمان كاهش وزن،‌ مشابه است با مشكلی كه بسیاری از افراد پس از ترك سیگار، ‌الكل یا مواد مخدر با آن رو به رو می شوند. علل بازگشت نیز مشابهت دارند و غالباً به حالاتی چون ناراحت شدن مربوطند. گرچه بسیاری از افراد پس از كاهش [...]

عوامل روانی اجتماعی کنترل وزن

2019-04-11T11:27:30+04:30By |تغذیه و سلامت روان|

عوامل روانی اجتماعی در كنترل وزن دخالت دارند. از یك سو بسیاری از مردم ادعا دارند كه به هنگام اضطراب یا ناراحتی، بیشتر می خورند و شواهد، گویای آن است كه فشار عصبی امكان دارد سبب شود فرد بیشتر غذا بخورد. شیوه زندگی نیز مهم است. برای مثال افرادی كه الكل را به طور مرتب و [...]