خیالپردازی نرمال و غیرنرمال

۱۴۰۲/۶/۲۰ ۱۲:۰۰:۵۴By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

خیالپردازی خیالپردازی خوب است اما حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی‌ ها خیالپردازی یکی از مکانیسم‌ های دفاعی بدن ما است که اگر به [...]