اختلالات سایکوتیک، از تشخیص تا درمان

۱۴۰۲/۶/۲۶ ۱۲:۳۹:۱۲By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

اختلالات سایکوتیک گروهی از اختلالات روانی شدید هستند که طی آن بیمار با واقعیت قطع رابطه کرده است. در طول دوره اختلالات سایکوتیک ، اغلب بیماران توهم و هذیان را تجربه [...]