کاهش دوپامین علت قدرت ریسک پذیری پایین افراد پیر

۱۴۰۲/۶/۸ ۱۱:۴۰:۴۳By |روان‌شناسی پیری, روانشناسی شناختی|

افراد مسن تر قدرت ریسک پایین تری دارند در تحقیقی که در مجله Current Biology منتشر شده، نشان داده شده است که افراد مسن تر در قمار کردن کمتر احتمال [...]