روانشناسی قاتلان سریالی

۱۴۰۲/۶/۲۲ ۱۱:۳۳:۲۰By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

قاتلان سریالی اصطلاح قاتلان سریالی در دهه ۱۹۷۰ توسط رابرت رزلر، افسر جنایی FBI، ساخته شد. قبل از آن، قاتلان سریالی فقط قاتلان توده ای بودند که در حال حاضر [...]