روانشناسان از روانشناسی عامه بیزارند!

۱۴۰۲/۶/۱۱ ۱۲:۱۲:۰۸By |روانشناسی و گرایش ها|

روانشناسی عامه همه جا هست و در همه ی زمان ها تا به امروز بوده است. مطالبی مناسب برای تلویزیون، فیلم، کتاب، نمایشنامه و مجله است. در همه جا وجود [...]