کاربرد روانشناسی سلامت چیست؟

۱۳۹۹/۹/۲۶ ۱۷:۰۰:۲۵By |روانشناسی سلامت|

روانشناسی سلامت روانشناسی به اندازه ذهن انسان ها وسعت دارد. این رشته با بخش های مختلف ذهن انسان، سروکار دارد. روانشناسی سلامت به عنوان مطالعه علمی درک، توجه، احساس، انگیزه، [...]