شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

اثر تماشاگری و کاهش مسئولیت

2019-06-02T12:25:47+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

عبارت «اثر تماشاگری» به این پدیده گفته می‌شود که هر چه تعداد حاضران یک صحنه بیشتر باشد، احتمال کمک آن‌ها به فردی که پریشان و نیازمند کمک است کمتر خواهد شد. هنگامی که شرایطی اضطراری پیش آید، ناظران و شاهدان صحنه، در صورتی که اندک یا تنها باشند، احتمال این که به کمک بشتابند بیشتر است. [...]

چگونه دیگران را قضاوت می کنیم؟

2019-06-02T12:25:47+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

در روانشناسی اجتماعی، اصطلاح تفسیر و ادراك شخصی اشاره به فرایندهای مختلف ذهن برای قضاوت و برداشت از دیگران دارد. در نظر بگیرید كه ما هر روزه چقدر با این موضوع سر و كار داریم، تا با یك همكار جدید رو به رو می شویم، ذهن ما شروع به برداشت و قضاوت اولیه از آن شخص [...]

دیدگاه های غالب در روانشناسی اجتماعی

2019-06-02T12:25:49+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا افراد در جمع متفاوت عمل می کنند؟ یا چرا جامعه بر رفتار ما اثر می گذارد؟ روانشناسان این گونه از رفتار ها را بررسی می کنند ولی همچون دیگر زمینه های روانشناسی، درباره ی این مطلب نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. مثلا وقتی که به [...]

واقعیت های اثبات شده در روانشناسی اجتماعی

2019-06-02T12:25:52+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

روانشناسی اجتماعی یک حوزه ی بسیار جالب در روانشناسی می باشد که رفتار فرد در داخل گروه های اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. بسیاری از تحقیقات روانشناسی اجتماعی با باور عمومی مردم متناقض بوده است و این واقعیتی جالب است . در این باره نیاز است تا ده واقعیت مربوط به روانشناسی اجتماعی گوشزد [...]

فواید اجتماعی ذهن خوانی

2019-06-02T14:54:30+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

... شما ممکن است انگیزش بالایی در ذهن خوانی داشته باشید، یک اصطلاح جدید که برای تفسیر رفتارهای اجتماعی که مشاهده می کنیم به کار می رود. برای مثال شما شخصی را که روبروی شما نشسته و مرتبا با انگشتان خود به میز ضربه می زند، یک فرد مضطرب تفسیر کنید. و یا فردی را که [...]