شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

17 سوالی که شما را به شریک زندگی تان نزدیک تر می کند

2020-04-25T18:30:30+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

شریک زندگی خوب آیا احساس می کنید که دارید از شریک زندگی تان دور می شوید؟ یا احساس می کنید که او دارد از شما دور می شود؟ و آیا احساس می کنید که شما به ندرت وقت با شریک زندگی خود می گذرانید؟ در نهایت، شما هنوز هم احساس می کنید چیز زیادی در مورد شریک زندگی خود [...]

پنج زبان عشق

2019-06-02T12:39:08+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

مشکلات ارتباطی یک موضوع بسیار شایع در روابط هستند. چرا آنها اغلب از شما تعریف نمی کنند؟ هنگامی که به آنها هدیه های مناسب می دهید، قدردانی نمی کنند؟ سوالات کوچک مانند این می تواند منجر به بحث های بسیار بزرگ تر شود. شاید روشی شما می گویید: "من تو را دوست دارم" فقط متفاوت از آنها است؟ دکتر [...]

از کجا بفهمید برای رابطه جدید آماده نیستید

2019-06-02T12:40:08+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

آیا تا به حال برای تان پیش آمده هنگام رفتن بر سر قرار از خودتان بپرسید که آیا شما و طرف مقابل تان باید با هم در رابطه باشید؟ یا شاید شما نقل مکان کرده اید و به شهر یا کشور دیگری مهاجرت کرده اید و به محل کار و تحصیل جدید پا گذاشته اید، از [...]