پیدا کردن دوست در بزرگسالی

۱۴۰۲/۶/۱۸ ۱۱:۱۳:۲۳By |روان‌شناسی اجتماعی|

دوست در بزرگسالی تعداد دوست ها خیلی کم می شوند. بزرگسالان عموما خیلی زود اسیر کارهای روزمره زندگی خود همانند کار، تحصیل، ازدواج، بچه داری و … می شوند و [...]