هیجانات منفی را با خود حمل نکنید!

2019-12-18T12:14:37+03:30By |روان‌شناسی فردی, روانشناسی و گرایش ها|

در هندوستان برای شکار میمون و فروش آن ها به سیرک ها و باغ وحش ها از فنی استفاده می کنند که بی شباهت به رفتار بسیاری از ما انسان ها و حاصل از هیجانات منفی نیست. فن شکارچیان آن ها پوست یک نارگیل بزرگ را سوراخ کرده به گونه ای که دست با انگشتان باز [...]