هیجانات منفی را با خود حمل نکنید!

۱۴۰۲/۶/۱۱ ۱۲:۱۳:۲۱By |روان‌شناسی فردی, روانشناسی و گرایش ها|

در هندوستان برای شکار میمون و فروش آن ها به سیرک ها و باغ وحش ها از فنی استفاده می کنند که بی شباهت به رفتار بسیاری از ما انسان [...]