رهایی از احساسات و هیجانات سرکوب شده

۱۴۰۲/۶/۱۱ ۱۲:۲۸:۴۵By |روانکاوی|

آیا تا به حال شده است وقتی واقعا ناراحت هستید، بخندید؟ آیا تا به حال اتفاق افتاده است که وقتی واقعا ترسیده اید، عصبانی شده باشید و رفتار عصبی و [...]