رهایی از احساسات و هیجانات سركوب شده

2019-12-24T23:03:04+03:30By |روانکاوی|

آیا تا به حال شده است وقتی واقعا ناراحت هستید، بخندید؟ آیا تا به حال اتفاق افتاده است که وقتی واقعا ترسیده اید، عصبانی شده باشید و رفتار عصبی و آزاردهنده ای از خود نشان داده باشید؟ یا وقتی خودتان احساس گناه کرده اید، فرد دیگری را سرزنش کرده باشید؟ همه ما کم و بیش تجربیات [...]