چرا رفتار دیگران با شما درست نیست؟

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۶:۳۶:۳۳By |روان‌شناسی اجتماعی|

هنگامی که به دیگران نشان می‌دهید چه چیزی برایتان قابل تحمل است، به آنها می‌گویید رفتارشان باید با شما چگونه باشد. اگر رفتاری را برای مدتی طولانی تحمل کنید این [...]