شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

رفتار درمانی دیالکتیکی و همه چیز درباره آن

۱۳۹۸/۸/۳ ۱۸:۱۶:۳۳By |درمان های روانشناسی|

مارشا لینهان (1993)، نوعی روش درمانی موسوم به رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) برای کمک به بیماران مرزی را ابداع کرده است، که به سطح دوم درمانی تعلق دارد. در اصل، کاهش مدت و فراوانی بستری شدن، بخش مهمی از فلسفه DBT را تشکیل می دهد. جهت گیری نظری رویکرد DBT، آمیزه ای از این سه دیدگاه [...]

رفتار درمانی دیالکتیکی

۱۳۹۸/۸/۸ ۱۹:۴۴:۳۹By |درمان های روانشناسی|

مارشا لینهان (Marsha Linehan)، بنیانگذار رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) است. این شیوه‌ ی درمان، برای افرادی که قصد کنترل هیجان‌ های آشفته‌ ساز را دارند، بسیار مؤثر و اثربخش است. پژوهش‌ ها نشان می‌ دهند که DBT، به تقویت توانمندی افراد برای برخورد درست با ناراحتی می‌ پردازد، بدون این‌که افراد کنترل خود را از دست [...]